Welkom op de website van Stichting Kinderdagverblijf De Regenboog in Uitgeest!

Kinderdagverblijf De Regenboog faciliteert zowel dagopvang als buitenschoolse opvang. Het dagverblijf is 51 weken in het jaar geopend, alleen de week tussen kerst en oud & nieuw zijn wij gesloten.

De Regenboog heeft twee dagopvanglocaties; één locatie in de wijk De Koog en één locatie in De Waldijk. Beide locaties beschikken over drie verticale groepen (groepen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar).
De buitenschoolse opvang is verdeeld over drie locaties; twee groepen in De Koog, twee groepen in de Molenhoekschool en een groep bij Sportpark Uitgeest. Deze laatste groep is onze Sport-BSO.

Dagopvang
Meer informatie over dagopvang kunt u vinden onder het kopje 
"Over Ons/Dagopvang".

Buitenschoolse opvang/vakantieopvang/ 
Sport-BSO (op dinsdag- en donderdagmiddag)
Voor uitgebreidere informatie over buitenschoolse opvang verwijzen wij u naar "Over Ons/Buitenschoolse Opvang".

Voor zowel de dagopvang als buitenschoolse opvang geldt dat er mogelijkheden zijn tot directe plaatsing!!

VSO Voorschoolse opvang 
Komt u af en toe ook in de knel met uw werk, omdat uw kind om 08.30 uur op school moet zijn? Misschien biedt onze voorschoolse opvang (VSO) dan een uitkomst.

Graag informeren wij u over de start van onze VSO. 

De VSO zal aangeboden worden als pilot op de locatie Waldijk en Benesserlaan en loopt van maandag 13 april a.s. tot en met vrijdag 3 juli a.s.(begin zomervakantie). In de zomervakantie zullen wij evalueren of het haalbaar is om de VSO voor te zetten en u hiervan op de hoogte stellen.

De VSO start zowel op de Waldijk als op de Benesserlaan vanaf 7.30 uur. U kunt uw kind tot uiterlijk 8.00 uur brengen. Op locatie Waldijk worden de kinderen op de Windhoos opgevangen en op de Benesserlaan op de Zonnetjes. De kinderen van de dagopvang zijn op dat moment ook aanwezig.
Voor de kinderen zullen er verschillende activiteiten klaar staan om te gaan doen. De dagopvang leidster zullen met ondersteuning van het MT uw kind naar school brengen. 

Voor de VSO zal het normale uurtarief van de BSO berekend worden. 
Voor vragen over de planning of aanmelden kunt u terecht bij planning@kdvderegenboog.nl, voor overige vragen kunt u terecht bij Linda@kdvderegenboog.nl

Voor informatie over de specifieke opvanggroepen kunt u kijken op de groepenpagina's.

Wanneer u vragen heeft over de plaatsingsmogelijkheden dan kunt u mailen naar Planning@kdvderegenboog.nl.
Heeft u vragen of opmerkingen over de website dan kunt u deze sturen naar Info@kdvderegenboog.nl.

Wij wensen u veel plezier bij het bekijken van onze website!Hier kunt u zich direct aanmelden!  

 Aanmelden